Tiếng việt English
 
 
Số :1304/QĐUB Phú Mỹ
Quyết định của UBND huyện Tân Thành về việc thành lập hội đồng BTTH & GPMB thu hồi 162,5ha đất tại thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Phước, huyện Tân Thành và giao toàn bộ diện tích đất trên cho Cảng Sài Gòn đầu tư xây dựng công trình Cảng Cái Mép và Cảng Thị Vải.


ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TÂN THÀNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ----------                                        ------------ 

 

                                     QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND HUYỆN TÂN THÀNH

Số :1304/QĐUB                                      Phú Mỹ, ngày 05 tháng 7 năm 2004

Về việc thành lập hội đồng BTTH & GPMB thu hồi 162,5ha đất tại thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Phước, huyện Tân Thành và giao toàn bộ diện tích đất trên cho Cảng Sài Gòn đầu tư xây dựng công trình Cảng Cái Mép và Cảng Thị Vải.

                                         ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THÀNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/04/1998 của Chính phủ về việc đền bù khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ quyết định số 1122/2000/QĐ-UB ngày 10/03/2000 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc ban hành qui trình thực hiện công tác BTTH & GPMB khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Căn cứ quyết định số 1502/QĐ-UB ngày 23/09/2002 của UBND huyện Tân Thành về việc thành lập Ban BTTH – GPMB thuộc huyện Tân Thành

Căn cứ công văn số 222/UB-VB ngày 14/01/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc TTĐĐ lập dự án đầu tư xây dựng Cảng Sài Gòn tại Cái Mép - Thị Vải.

Căn cứ công văn số 578/UB-VP ngày 11/02/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đồng ý cho Hội đồng đền bù Huyện Tân Thành kiểm kê, lập phương án đền bù trong thời gian chờ lập thủ tục xin giao đất để thực hiện dự án công trình Cảng Thị Vải và Cảng Cái Mép.

                                                          QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

: nay thành lập Hội đồng bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng thu hồi 162,5ha đất tại thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Phước, Huyện Tân Thành để đầu tư xây dựng công trình Cảng Cái Mép và Thị Vải gồm các ông bà có tên sau:

 

1. Ông Dương Văn Lộc PCT UBND Huyện - Chủ tịch Hội đồng

2. Bà Bùi Thị Túy Phượng Phó phòng TC-KH - Ủy viên TT

3. Ông Nguyễn Văn Tín Trưởng Phòng KT & HTNT - Ủy viên TT

4.Ông Trần Thanh Bình Trưởng phòng địa chính - NN - Ủy viên TT

5.Ông Nguyễn Thanh Hùng Phó phòng địa chính – NN - Ủy viên TT

6.Ông Lê Đình Luân Chủ tịch UBND TT Phú Mỹ - Ủy viên TT

7.Ông Nguyễn Văn Chính Chủ tịch UBND xã Tân Phước - Ủy viên TT

 

Đồng thời, mời Cảng Sài Sòn, Ủy ban MTTQVN Huyện, Hội Đồng Nhân dân VN Huyện cử 01 đồng chí lãnh đạo và đại diện các hộ bị thu hồi đất (Danh sách do UBND xã Tân Phước và thị trấn Phú Mỹ giới thiệu) tham gia hội đồng BTTH & GPMB.

Điều 2: Hội đồng bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng thu hồi đất để đầu tư xây dựng Cảng Cái Mép và Cảng Thị Vải có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ phận chuyên trách Ban BTTH & GPMB Huyện, UBND thị trấn Phú Mỹ và UBND xã Tân Phước giúp UBND Huyện tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng Cảng cái Mép và Cảng Thị Vải tại xã Tân Phước và thị Trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành với nội dung cụ thể đã được qui định tại quyết định 1502/QĐ-UB ngày 23/09/2002 của UBND Huyện Tân Thành.

Điều 3: Các ông chánh văn Phòng HĐND và UBND Huyện, Thủ trưởng các ngành chức năng liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 01 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

                                                                                                       LÊ VĂN XƯƠNG

Nơi nhận

  • UBND tỉnh BRVT(B/c)

  • HĐ thẩm địnhPAĐT tỉnh (B/c)

  • CT, PCTUBND Huyện

  • Như Điều 3 (Thực hiện)

  • Lưu VP-TH

:
                                                                                         TM UBND HUYỆN TÂN THÀNH
                                                                                                           CHỦ TỊCH
                                                                                                              (Đã ký)
[Trở về]

Các tin khác:
Số : 286/QĐ-TTg (09/11/2009)
ĐỐI TÁC
HÌNH ẢNH DỰ ÁN 35 ha
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline
0933 10 76 79
DỰ ÁN
  Thành lập thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thị trấn Phú Mỹ đạt chuẩn văn minh đô thị

  Công bố chuyển nhượng đất nền dự án 35ha Phú Mỹ - Ngân hàng tài trợ 70% giá trị đất nền

  Đề xuất phương án cho phép tự xây nhà theo mẫu

  Đô thị Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  DỰ ÁN 35HA ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ - ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CẢNG BIỂN

  Điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

  Tân Thành, vùng đất của tiềm năng

  Dự án Lotus Resort
ĐẶT MUA
Thống kê truy cập
Visitor:   1.082.479
Online:   10
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun