Tiếng việt English
 
 
Số : 286/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung Đô thị mới Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu



    CHÍNH PHỦ                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     -----------                                                               ------------
Số : 286/QĐ-TTg                                                       Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2004

                                    QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

                        Phê duyệt Quy hoạch chung Đô thị mới Phú Mỹ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
                                                            ----------------

                                                    THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

- Căn cứ Luật Tổ Chức Chính Phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
- Căn cứ Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị ban hành kèm theo Nghị Định số 91/CP ngày 17 tháng 08 năm 1994 của Chính Phủ.

Xét đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại tờ trình số 5138/1Tr-UB ngày 18 tháng 12 năm 2001 và Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng tại công văn số 03/BXD-KTQH ngày 02 tháng 01 năm 2002

                                                                    QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt Quy hoạch chung Đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi tập chung quy hoạch chung:

Phạm vi lập qui hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với diện tích 33.794 ha.

2. Tính chất :

 Là Đô thị mới, giữ vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng, dịch vụ là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và là vùng kinh kế trọng điểm phía Nam, có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

3. Qui mô dân số :

a) Năm 2005, dân số đô thị là 125.000 người

b) Năm 2010 dân số đô thị là 180.000 người

c) Năm 2020 dân số đô thị là 280.000 người
- Xây dựng một tuyến điện 110KV và trạm biến thế 110/22KV

d) Về cấp nước:

- Nguồn nước lấy từ nguồn nước ngầm nhà máy nước Phú Mỹ công suất 20.000m3/ngày và nhà máy nước Tốc Tiên công suất 20.000m3/ngày và nhà máy nước mặt công suất 200.000m3/ngày.

- Chỉ tiêu cấp nước sinh hoạt là 150L/người/ngày đêm và chỉ tiêu cấp nước công nghiệp 40m3/ha;

- Tổng nhu cầu dùng nước 240.000m3/ngày

đ ) Về thoát nước thải và vệ sinh môi trường

- Xây dựng hệ thống thoát nước;

- Xây dựng 10 trạm xử lý nước thải tổng diện tích 20,5ha trong đó 7 trạm xử lý nước thải khu công nghiệp có quy mô 15ha; 3 trạm xử lý cho khu dân cư có quy mô 5,5ha.

- Khu bãi rác và nhà máy xử lý rác có quy mô 30 ha gần sông Mỏ Nhát, xã Phước Hòa có khoảng cây xanh cách ly đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn;

-Nghĩa trang có qui mô 24ha bố trí ở chân núi Dinh, dự kiến sẽ xây dựng nhà hỏa táng tại khu vực này.

4. Quy hoạch xây dựng đợt đầu:

Các chương trình và dự án xây dựng đợt đầu để phát triển đô thị Phú Mỹ:

a. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp cảng

b. Xây dựng các khu nhà ở phục vụ công nhân các khu công nghiệp và tái định cư.

c. Xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội chính

Điều 2: Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế qui hoạch chung Đô thị mới Phú Mỹ đến năm 2020

2. Tổ chức công bố Quy hoạch chung khu Đô thị Phú Mỹ đến năm 2020 để nhân dân biết, kiểm tra và thực hiện; lập hồ sơ cắm mốc đường đỏ.

3. Ban hành và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các qui định về quản lý kiến trúc và quy hoạch theo qui hoạch chung đã được phê duyệt theo qui định của pháp luật.

4. Phối hợp với các bộ ngành có liên quan tổ chức lập, xét duyệt các qui hoạch chi tiết, các dự án đầu tư và trình duyệt theo quy định của pháp luật

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                             KT THỦ TƯỚNH CHÍNH PHỦ
                            P.THỦ TƯỚNG

                            (Đã ký và đóng dấu)

                          NGUYỄN TẤN DŨNG

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng(để B/c)
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính Phủ
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ
- Cơ quan thuộc Chính Phủ
- Văn phòng trung ương
- Văn phòng quốc hội
- Văn phòng chủ tịch nước
- HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu
- Tổng cục địa chính
- Tổng cục Du lịch
- Công báo
- VPCP, BTCN, các PCN, các Vụ, Cục
- Lưu CN, VT

[Trở về]
ĐỐI TÁC
HÌNH ẢNH DỰ ÁN 35 ha
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline
0933 10 76 79
DỰ ÁN
  Thành lập thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thị trấn Phú Mỹ đạt chuẩn văn minh đô thị

  Công bố chuyển nhượng đất nền dự án 35ha Phú Mỹ - Ngân hàng tài trợ 70% giá trị đất nền

  Đề xuất phương án cho phép tự xây nhà theo mẫu

  Đô thị Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  DỰ ÁN 35HA ĐÔ THỊ MỚI PHÚ MỸ - ĐÔ THỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CẢNG BIỂN

  Điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

  Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Mỹ 3

  Tân Thành, vùng đất của tiềm năng

  Dự án Lotus Resort
ĐẶT MUA
Thống kê truy cập
Visitor:   1.082.368
Online:   7
 
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun